หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งานบำรุงรักษาทำความสะอาดท่อระบายไอเสียของเครื่องกำจัดกลิ่นและควัน จำนวน 3 ชุด ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปี 2567

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งานบำรุงรักษาทำความสะอาดท่อระบายไอเสียของเครื่องกำจัดกลิ่นและควัน จำนวน 3 ชุด ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปี 2567

..เพิ่มเติม..