หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท.ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 90 ปี

ยสท.ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 90 ปี

            นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 90 ปี โดยมีนายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้การต้อนรับ ณ กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..