หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศประกาศเผยแพร่แผนฯ จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ อาคารB-02 ของฝ่ายผลิตด้านใบยาและฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนฯ จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ อาคารB-02 ของฝ่ายผลิตด้านใบยาและฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..