ประกาศเผยแพร่ Cellulose Acetate Tow จำนวน 180,000 กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..