ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบเชียงราย   ประจำเดือน  เมษายน 2566

..เพิ่มเติม..