หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย (ห้องรวม) บริเวณหอผู้ป่วยชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน...

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย (ห้องรวม) บริเวณหอผู้ป่วยชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..