หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางงานซื้อและติดตั้งระบบทำความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์ของเครื่องทำน้ำเย็นด้วยลูกบอลแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลางงานซื้อและติดตั้งระบบทำความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์ของเครื่องทำน้ำเย็นด้วยลูกบอลแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..