หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนงานบำรุงรักษา

ประกาศเผยแพร่แผนงานบำรุงรักษา

   AIR WASHER (AWS) พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ห้อง ปี 2567 ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

..เพิ่มเติม..