หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 53.6 มม. X 6,000 ม. จำนวน 2,880 ม้วน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 53.6 มม. X 6,000 ม. จำนวน 2,880 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ 66037149235)

..เพิ่มเติม..