หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการซ่อมแซมระบบดับเพลิงแบบชะลอน้ำเข้า (PRE-ACTION SYSTEM) ที่อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการซ่อมแซมระบบดับเพลิงแบบชะลอน้ำเข้า (PRE-ACTION SYSTEM) ที่อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..