หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟระบบ 115/22kV. ที่ยสท. อยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟระบบ 115/22kV. ที่ยสท. อยุธยา

..เพิ่มเติม..