หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาปั๊มน้ำระบบดับเพลิง (Fire pump and jockey pump) ที่ยสท. อยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาปั๊มน้ำระบบดับเพลิง (Fire pump and jockey pump) ที่ยสท. อยุธยา

..เพิ่มเติม..