หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานทำความสะอาดท่อลมเย็น-ลมกลับ และท่อลมเย็นของเครื่องเติมอากาศ (FRESH AIR UNIT) ปี 2567 ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานทำความสะอาดท่อลมเย็น-ลมกลับ และท่อลมเย็นของเครื่องเติมอากาศ (FRESH AIR UNIT) ปี 2567 ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

..เพิ่มเติม..