หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาเครื่องวัด   PRESSURE DROP และเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่/ก้นกรอง QTM ปี 2567 ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาเครื่องวัด   PRESSURE DROP และเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่/ก้นกรอง QTM ปี 2567 ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

..เพิ่มเติม..