หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการค้าที่ผ่านการคัดเลือกเป็นร้านทดลองทำการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการค้าที่ผ่านการคัดเลือกเป็นร้านทดลองทำการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade)

..เพิ่มเติม..