หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท.ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 148 ปี

ยสท.ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 148 ปี

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 148 ปี โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..