หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศ การยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติหน่วยบริการยานพาหนะ จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2567)

ประกาศ การยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติหน่วยบริการยานพาหนะ จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2567)

..เพิ่มเติม..