หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางงานจ้างทำระบบไฟฟ้าสำรอง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำหรับหอผู้ป่วยชั้น 6, 7 และ 8 ฝั่งเก่า อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศราคากลางงานจ้างทำระบบไฟฟ้าสำรอง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำหรับหอผู้ป่วยชั้น 6, 7 และ 8 ฝั่งเก่า อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..