หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Self Adhesive Tear Strip ขนาด ๑.๖ มิลลิเมตร x ๑๖,๐๐๐ เมตร จำนวน...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Self Adhesive Tear Strip ขนาด ๑.๖ มิลลิเมตร x ๑๖,๐๐๐ เมตร จำนวน ๓,๘๔๐ ม้วน

..เพิ่มเติม..