หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อกาวติดตะเข็บเครื่องมวนบุหรี่ (NO.6) จำนวน 8,000 กิโลกรัม

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อกาวติดตะเข็บเครื่องมวนบุหรี่ (NO.6) จำนวน 8,000 กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..