หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดTIRS (Tobacco Inline Recovery System) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของกองมวนและบรรจุ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดTIRS (Tobacco Inline Recovery System) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของกองมวนและบรรจุ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..