หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ของกองการประชุม ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ของกองการประชุม ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..