หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจ้าง โดยเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ประจำเดือน มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจ้าง โดยเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ประจำเดือน มีนาคม 2566

..เพิ่มเติม..