หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรางพลาสติกบรรจุบุหรี่ก้นกรองขนาดบรรจุบุหรี่ได้ไม่ต่ำกว่า 4,200 มวน/ราง ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรางพลาสติกบรรจุบุหรี่ก้นกรองขนาดบรรจุบุหรี่ได้ไม่ต่ำกว่า 4,200 มวน/ราง ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

..เพิ่มเติม..