หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566)

..เพิ่มเติม..