หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) โดยวิะีเฉพาะเจาะจง ที่สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ ประจำเดือน มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) โดยวิะีเฉพาะเจาะจง ที่สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ ประจำเดือน มีนาคม 2566

..เพิ่มเติม..