หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงประตูทางเข้า - ออกดวงพิทักษ์ ป้าย ยสท. และถนน พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น ที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงประตูทางเข้า – ออกดวงพิทักษ์ ป้าย ยสท. และถนน พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น ที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..