หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศประกาศยกเลิกงานโครงการจัดหา Smart Interactive Flat Panel 75 นิ้ว จำนวน 1 ชุด สำหรับห้องอบรมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยโรจนะ...

ประกาศยกเลิกงานโครงการจัดหา Smart Interactive Flat Panel 75 นิ้ว จำนวน 1 ชุด สำหรับห้องอบรมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยโรจนะ ยสท.อยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..