หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังแม่บท Master Plan การพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดหาผลประโยชน์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังแม่บท Master Plan การพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดหาผลประโยชน์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..