หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการวิจัยประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้บริโภคบุหรี่ ของ ยสท. และคู่แข่งขันและคู่ค้าร้านค้าแบบดั้งเดิม (TT) และร้านค้าแบบสมัยใหม่ (MT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการวิจัยประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้บริโภคบุหรี่ ของ ยสท. และคู่แข่งขันและคู่ค้าร้านค้าแบบดั้งเดิม (TT) และร้านค้าแบบสมัยใหม่ (MT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

..เพิ่มเติม..