หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างผู้เสนอราคา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (รร.1 รร.2 รร.3 และ รร.4) ซื้อถังดับเพลิง 2 รายการ พร้อมติดตั้ง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างผู้เสนอราคา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (รร.1 รร.2 รร.3 และ รร.4) ซื้อถังดับเพลิง 2 รายการ พร้อมติดตั้ง

..เพิ่มเติม..