หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.1,2 และ 3 ซื้ออะไหล่ สำหรับใช้กับเครื่องอัดฝุ่น DUST COMPACTOR No.1 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา...

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.1,2 และ 3 ซื้ออะไหล่ สำหรับใช้กับเครื่องอัดฝุ่น DUST COMPACTOR No.1 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 รายการ

..เพิ่มเติม..