หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่ของเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก (Mini Primary Line) อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่ของเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก (Mini Primary Line) อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..