หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้ประกอบการค้าเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นร้านทดลองทำการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ประเภทร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการค้าเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นร้านทดลองทำการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ประเภทร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)

..เพิ่มเติม..