หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลืิ้นซองบุหรี่ ขนาด 95 มม.x 700 ม. จำนวน 216 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มาตรา 56)(2)(ข)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลืิ้นซองบุหรี่ ขนาด 95 มม.x 700 ม. จำนวน 216 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มาตรา 56)(2)(ข)

..เพิ่มเติม..