หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาชุดท่อลำเลียงกระดาษฝอยพร้อมอุปกรณ์ (Conveyor) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาชุดท่อลำเลียงกระดาษฝอยพร้อมอุปกรณ์ (Conveyor) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

..เพิ่มเติม..