หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าใช้จ่ายเดินทาง-ภายในประเทศ ค่าเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าใช้จ่ายเดินทาง-ภายในประเทศ ค่าเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าใช้จ่ายเดินทาง-ภายในประเทศ ค่าเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน เพื่อเดินทางไป-กลับ ร่วมประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรับซื้อใบยาฯลฯ จาก สนง.ยาสูบสุโขทัย – สนง.ยาสูบนครพนม จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2566 จำนวน 4 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..