หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (บบ รร.1-2 และ รร.3)ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS SE 90E ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1...

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (บบ รร.1-2 และ รร.3)ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS SE 90E ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..