หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้งานและรองรับงานติดตั้งเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก (Mini Primary Line) ของกองผลิตยาเส้น ฝ่ายผลิตด้านใบยา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้งานและรองรับงานติดตั้งเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก (Mini Primary Line) ของกองผลิตยาเส้น ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..