หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) หมายเลข 4 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) หมายเลข 4 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..