หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาชุดท่อลำเลียงกระดาษฝอย พร้อมอุปกรณ์ (Conveyor) จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาชุดท่อลำเลียงกระดาษฝอย พร้อมอุปกรณ์ (Conveyor) จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

..เพิ่มเติม..