หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ชุดเครื่องช่วยกดทับใบยาทำความสะอาดแล้ว (ซ้าย–ขวา)ก่อนกดอัดใบยาลงกล่องกระดาษลูกฟูก จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ชุดเครื่องช่วยกดทับใบยาทำความสะอาดแล้ว (ซ้าย–ขวา)ก่อนกดอัดใบยาลงกล่องกระดาษลูกฟูก จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท

..เพิ่มเติม..