หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่ กระดาษมวนบุหรี่ ขนาด 53.6 มม. x 6,000 ม. จำนวน 2,880 ม้วน

ประกาศเผยแพร่ กระดาษมวนบุหรี่ ขนาด 53.6 มม. x 6,000 ม. จำนวน 2,880 ม้วน

..เพิ่มเติม..