หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดซื้อและติดตั้งระบบทำความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์ของเครื่องทำน้ำเย็นด้วยลูกบอลแบบอัตโนมัติ “Ball Technic System” จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดซื้อและติดตั้งระบบทำความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์ของเครื่องทำน้ำเย็นด้วยลูกบอลแบบอัตโนมัติ “Ball Technic System” จำนวน 1 ชุด

..เพิ่มเติม..