หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

..เพิ่มเติม..