หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตกล่องบรรจุสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2,250,000 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมาผลิตกล่องบรรจุสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2,250,000 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..