หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการวิจัยประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้บริโภคบุหรี่         ของ ยสท. และคู่แข่งขันและคู่ค้าร้านค้าแบบดั้งเดิม (TT) และร้านค้าแบบสมัยใหม่ (MT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการวิจัยประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้บริโภคบุหรี่         ของ ยสท. และคู่แข่งขันและคู่ค้าร้านค้าแบบดั้งเดิม (TT) และร้านค้าแบบสมัยใหม่ (MT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

..เพิ่มเติม..