หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการจัดจ้างเหมาผลิตกล่องบรรจุสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 250,000 กล่อง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการจัดจ้างเหมาผลิตกล่องบรรจุสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 250,000 กล่อง

..เพิ่มเติม..