หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาผลิตกล่องบรรจุสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2,250,000 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาผลิตกล่องบรรจุสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2,250,000 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

..เพิ่มเติม..