หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 210 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 นิ้วประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 210 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 นิ้วประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 136,000 แผ่น

..เพิ่มเติม..